FUNDACJA DBAMY O MŁODYCH

Fundacja Dom powstała, by pomagać maluchom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Chcemy docierać z pomocą do jak największej liczby potrzebujących dzieci, zarówno tych z domów dziecka, jak i tych z biednych rodzin.
Potrzebujemy Waszego wsparcia – Ty też możesz pomóc!
Naszym celem jest wyrównywanie szans życiowych  dzieci, ale również młodzieży z trudnych i dysfunkcyjnych rodzin.

W Polsce w 2017 roku aż 76 tysięcy dzieci znajdowało się w pieczy zastępczej. 20 tysięcy dzieci umieszczono w rodzinnych domach dziecka, a 56 tysięcy w rodzinach zastępczych.
1 mln 648 tys. polskich dzieci wciąż jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to dzieci z rodzin, których nie stać na zaspokojenie podstawowych dóbr, tak oczywistych dla każdego z nas!

Realizujemy marzenia naszych podopiecznych poprzez:

Pomoc finansową:

Organizujemy stypendia naukowe i sportowe dla najbardziej uzdolnionych

Pomoc rzeczową: 

Przekazujemy dzieciom i ich rodzinom oraz instytucjom pieczy zastępczej dary, których najbardziej potrzebują

Pomoc niematerialną:

Organizujemy dodatkowe zajęcia dydaktyczne, sportowe, rekreacyjne oraz szkolenia, a także wyjazdy krajoznawcze i turystyczne

Wsparcie młodzieży opuszczającej domy dziecka:

Pomagamy w wejściu w dorosły świat, organizujemy dla nich stypendia na dalszą edukację, pomagamy w znalezieniu pracy oraz zapewniamy poradę prawną.

ZOBACZ JAK POMAGAMY

ZOBACZ JAK DZIAŁAMY

PRZEKAŻ DZIECIOM DAROWIZNĘ

Chcemy dać młodym szanse na lepsze jutro! Aby zrealizować wszystkie nasze cele, potrzebna będzie także Państwa pomoc i zaangażowanie. Chcielibyśmy, aby cele Fundacji były też Państwa celami, abyście dostrzegli wokół siebie potrzebujących i nie byli obojętni na potrzeby ludzi, a przede wszystkim dzieci.

Wspólnie możemy zrobić DZIŚ wiele dobrego, dla młodych, którzy są NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ!

JavaScript is not enabled. You must enable JavaScript to use this form.

Darowizna ONLINE na naszą fundację ↓↓

Twoja darowizna sprawia, że możemy pomóc kolejnej osobie 🙂

Wspieraj → 200 PLNWspieraj → 100 PLNWspieraj → 50 PLNWspieraj → 30 PLNDowolna kwota ↓
Chcę comiesięcznie wspierać Fundację wybraną kwotą

PLN

Przekaż jednorazową darowiznę na rzecz fundacji dom lub wspieraj nas regularnie! Dołącz do klubu przyjaciół młodych – spełniaj z nami dziecięce marzenia!

SPRAWDŹ NASZ PROGRAM DLA FIRM

NASI SPONSORZY
Również Twoja firma może znaleźć się w tym gronie.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu!

    facebook