Darmowe korepetycje dla dzieci

Mając świadomość, jak wiele młodych osób w naszym kraju potrzebuje wsparcia, niesiemy pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Zapewniamy pomoc materialną oraz niematerialną dla dzieci z biednych rodzin, z domów dziecka, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Działając w duchu wyrównywania szans dzieci w życiu społecznym, wspieramy naukę i rozwój dzieci i młodzieży, organizując darmowe korepetycje dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Jesteś przedstawicielem podopiecznego, placówki opiekuńczej, opiekunem osoby wymagającej wsparcia? Zgłoś się do nas.  Fundacja zobowiązuje się do realizowania zapotrzebowania podopiecznego, po ówczesnym złożeniu oświadczenia, że jego sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne sfinansowanie m.in. korepetycji, zajęć wyrównawczych, czy zajęć dodatkowych.

Ponadto w ramach naszych działań pomagamy w kwestii: 

  • Pwakacji, kolonii czy wyjazdów edukacyjnych
  • Pspecjalistycznego sprzętu umożlwiającego prawidłowy rozwój
  • Podzieży czy obuwia
  • Pżywności długoterminowej
  • Pprezentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  • Pstypendiów dla młodzieży wybitnie uzdolnionej

Wspólnie możemy zrobić DZIŚ wiele dobrego, dla młodych, którzy są NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ! 

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas! 

    facebook