DOit – Program DOMINO
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
DOit – Program DOMINO
NAPIS DOIT

Program DOMINO to kompleksowy program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych domów dziecka. Jest to długofalowy projekt, który zakłada wszechstronny rozwój osobisty młodych, ambitnych osób. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych, a w konsekwencji pewny start w dorosłość.

Projekt Domino to 3 KAMIENIE milowe – wewnętrzne projekty, które zakładają rozwój i pomoc w trzech głównych dziedzinach życia: poprzez zabawę, naukę i pracę

Projekt DOit realizujemy dzięki współpracy z dwiema zaprzyjaźnionymi firmami:

RIO – brazylijska szkoła jujitsu i sportów walki. Systematyczne treningi uczą dyscypliny i systematyczności a ponadto aktywizują sportowo młodzież. Dodatkowo intensywność treningu jak i sama forma zajęć pozwalają rozładować energię i agresję wśród trudniejszej młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów co uczy młodzież autorytetu. W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie RIO wraz z Fundacją DOM organizuje letni obóz dla systematycznych uczestników programu.

Wrocławska szkoła tańca nowoczesnego – prowadzona przez trenerów z pasją, uznanych choreografów i tancerzy. Treningi prowadzone raz w tygodniu dla młodzieży z różnych grup wiekowych i w różnych stylach tańca. System prowadzonych zajęć uczy współpracy w grupie i konsekwencji działań. W okresie letnim szkoła organizuje wyjazdowe obozy taneczne dla członków grup. Ponadto szkoła organizuje wiele występów dla publiczności co pozwala przełamywać tremę przed dużą grupą obserwatorów.

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w naszym projekcie DOMINO? Zapraszamy do kontaktu!

    facebook