PROGRAM DOMINO

„DAJEMY MŁODYM SZANSE NA LEPSZE JUTRO” -

FUNDACJA DOM – DBAMY O MŁODYCH

[rev_slider projekt]

PROGRAM DOMINO

Program DOMINO to kompleksowy program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych domów dziecka. Jest to długofalowy projekt, który zakłada wszechstronny rozwój osobisty młodych, ambitnych osób. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych, a w konsekwencji pewny start w dorosłość.

Projekt Domino to 3 KAMIENIE milowe – wewnętrzne projekty, które zakładają rozwój i pomoc w trzech głównych dziedzinach życia: poprzez zabawę, naukę i pracę.

Projekt DO it!

Jest to pierwszy z trzech Kamieni – projektów realizowanych w programie DOMINO.

Jego celem jest kształtowanie charakteru młodych osób, wychowujących się w trudnym środowisku, z rodzin ubogich bądź patologicznych, ale również znajdujących się w pieczy zastępczej.

Projekt ma za zadanie poprzez aktywność sportową i taniec kształtować odpowiednie postawy młodych ludzi, a jednocześnie realizować zainteresowania i pasje.

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia uczy odpowiedzialności i determinacji w podjętych zobowiązaniach, a sukcesy sportowe podnoszą samoocenę i dają poczucie samorealizacji.

Projekt DO it ! chcemy zrealizować w oparciu i przy współpracy z dwiema zaprzyjaźnionymi firmami, w których pracują ludzie, którym nieobojętny jest dzisiejszy los oraz przyszłość dzieci i młodzieży.

RIO – brazylijska szkoła jujitsu i sportów walki. Systematyczne treningi uczą dyscypliny i systematyczności a ponadto aktywizują sportowo młodzież. Dodatkowo intensywność treningu jak i sama forma zajęć pozwalają rozładować energię i agresję wśród trudniejszej młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów co  uczy młodzież autorytetu. W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie RIO wraz z Fundacją DOM organizuje letni obóz dla systematycznych uczestników programu.

Wrocławska szkoła tańca nowoczesnego – prowadzona przez trenerów z pasją, uznanych choreografów i tancerzy. Treningi prowadzone raz w tygodniu dla młodzieży z różnych grup wiekowych i w różnych stylach tańca. System prowadzonych zajęć uczy współpracy w grupie i konsekwencji działań. W okresie letnim szkoła organizuje wyjazdowe obozy taneczne dla członków grup. Ponadto szkoła organizuje wiele występów dla publiczności co pozwala przełamywać tremę przed dużą grupą obserwatorów.

projekt MInd

Jest to drugi z trzech Kamieni – projektów realizowanych w programie DOMINO.

Jego celem jest wyrównywanie poziomu edukacji dzieci i młodzieży z trudnych środowisk i rodzin dysfunkcyjnych oraz młodzieży znajdującej się w pieczy zastępczej. Taka młodzież bardzo często odstaje poziomem nauki od grupy rówieśniczej, a braki w wiedzy i umiejętnościach wpływają negatywnie na samoocenę dzieci , co w konsekwencji prowadzi do wyobcowania w szkole. Pogłębiające się braki w nauce powodują zawstydzenie co jeszcze bardziej odsuwa dzieci od chęci uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Projekt MInd! to cykl systematycznych zajęć wyrównawczych dostosowanych do bieżących potrzeb dzieci, biorąc pod uwagę ich wiek oraz stopień zaawansowania w danej dziedzinie. Projekt realizowany jest przy współpracy z profesjonalnymi szkołami edukacyjnymi oraz z wykorzystaniem osób niepełnosprawnych poprzez nowatorski system zajęć prowadzonych online.

Z drugiej strony w projekcie MInd, chcemy realizować pasje młodzieży poprzez uczestnictwo w kółkach hobbystycznych, dodatkową naukę języków obcych oraz rozwijanie i pielęgnowanie talentów. Chcemy wspierać zdolną, ambitną młodzież w samorealizacji i spełnianiu marzeń.

Projekt NO limit !

Jest to trzeci, największy i najbardziej rozbudowany z projektów programu DOMINO

Jego celem jest pomoc w usamodzielnianiu i wejściu w dorosłość młodzieży, podopiecznych programu DOMINO. Skierowany jest do osób, które kończą edukację średnią i zamierzają postawić swoje pierwsze kroki w  świecie zawodowym oraz na studiach wyższych.

W tym projekcie skupiamy się na najtrudniejszym dylemacie osoby młodej z trudnego środowiska: wybrać dalsza edukację czy pracę? Celem naszego programu jest jak najszersze wsparcie młodego człowieka w podjętej decyzji.

Dla osób które wybiorą studia wyższe, a których nie stać finansowo na podjęte zobowiązanie, otworzymy program stypendialny dla najbardziej uzdolnionych. System przyznawanych stypendiów będzie zależny od wyników semestralnych podopiecznych Fundacji. Z drugiej strony służymy radą i pomocą prawną,  a także pomocą w znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu do niego.

Dla osób, które zdecydują się na ścieżkę zawodową zakładamy szereg działań, wspomagających w rozpoczęciu kariery. Dzięki współpracy z firmą szkoleniową, przeprowadzimy szereg warsztatów ułatwiających znalezienie pracy oraz pomoc w pośrednictwu na rynku pracy. Kompleksowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych managerów i liderów grup obejmują min. szkolenia z autopromocji, pisania CV oraz rozmów rekrutacyjnych.

Dla najlepszych spośród osób biorących udział w projekcie zaprzyjaźniona firma z branży HR może zaproponować staże pracy.

Program DOMINO to kompleksowa opieka nad dzieckiem, wieloetapowy i wieloletni projekt, który zakłada wszechstronną pomoc, młodym i ambitnym osobom, które chcą zmienić swoje życie, przekuć swój upór i siłę woli w sukces. Realizując kolejne etapy, przeskakując z Kamienia na Kamień, możecie osiągnąć wszystko o czym marzycie, ale co wydawało się być poza waszym zasięgiem.

EFEKT DOMINO

Celem projektu jest osiągnięcie efektu domino, w którym poprzez przejście kolejnego Kamienia milowego młodzież realizuje samą siebie w trzech dziedzinach, dążąc do ostatecznego celu jaki jest sukces w życiu osobistym i zawodowym.

facebook