MInd – Program DOMINO
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
MInd – Program DOMINO

Jego celem jest wyrównywanie poziomu edukacji dzieci i młodzieży z trudnych środowisk i rodzin dysfunkcyjnych oraz młodzieży znajdującej się w pieczy zastępczej. Taka młodzież bardzo często odstaje poziomem nauki od grupy rówieśniczej, a braki w wiedzy i umiejętnościach wpływają negatywnie na samoocenę dzieci , co w konsekwencji prowadzi do wyobcowania w szkole. Pogłębiające się braki w nauce powodują zawstydzenie co jeszcze bardziej odsuwa dzieci od chęci uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Projekt MInd! to cykl systematycznych zajęć wyrównawczych dostosowanych do bieżących potrzeb dzieci, biorąc pod uwagę ich wiek oraz stopień zaawansowania w danej dziedzinie. Projekt realizowany jest przy współpracy z profesjonalnymi szkołami edukacyjnymi oraz z wykorzystaniem osób niepełnosprawnych poprzez nowatorski system zajęć prowadzonych online.

Z drugiej strony w projekcie MInd, chcemy realizować pasje młodzieży poprzez uczestnictwo w kółkach hobbystycznych, dodatkową naukę języków obcych oraz rozwijanie i pielęgnowanie talentów. Chcemy wspierać zdolną, ambitną młodzież w samorealizacji i spełnianiu marzeń.

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w naszym projekcie DOMINO? Zapraszamy do kontaktu!

    facebook