NOlimit – Program DOMINO
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
NOlimit – Program DOMINO
nolimit

Jego celem jest pomoc w usamodzielnianiu i wejściu w dorosłość młodzieży, podopiecznych programu DOMINO. Skierowany jest do osób, które kończą edukację średnią i zamierzają postawić swoje pierwsze kroki w świecie zawodowym oraz na studiach wyższych.

W tym projekcie skupiamy się na najtrudniejszym dylemacie osoby młodej z trudnego środowiska: wybrać dalsza edukację czy pracę? Celem naszego programu jest jak najszersze wsparcie młodego człowieka w podjętej decyzji. Dla osób które wybiorą studia wyższe, a których nie stać finansowo na podjęte zobowiązanie, otworzymy program stypendialny dla najbardziej uzdolnionych. System przyznawanych stypendiów będzie zależny od wyników semestralnych podopiecznych Fundacji. Z drugiej strony służymy radą i pomocą prawną, a także pomocą w znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu do niego.

Dla osób, które zdecydują się na ścieżkę zawodową zakładamy szereg działań, wspomagających w rozpoczęciu kariery. Dzięki współpracy z firmą szkoleniową, przeprowadzimy szereg warsztatów ułatwiających znalezienie pracy oraz pomoc w pośrednictwu na rynku pracy. Kompleksowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych managerów i liderów grup obejmują min. szkolenia z autopromocji, pisania CV oraz rozmów rekrutacyjnych. Dla najlepszych spośród osób biorących udział w projekcie zaprzyjaźniona firma z branży HR może zaproponować staże pracy.

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w naszym projekcie DOMINO? Zapraszamy do kontaktu!

    facebook