O NAS
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
O NAS

Fundacja DOM Dbamy O Młodych

powstała we Wrocławiu w 2014 roku z inicjatywy jej założyciela i Fundatora – Tomasza Michalskiego. 

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, której misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży najciężej doświadczonych przez los, które nie znajdują wystarczającego wsparcia w środowisku, w którym żyją. 

Naszym celem jest wyrównywanie szans życiowych dzieci z domów dziecka, których każdego roku niestety jest coraz więcej, ale również młodzieży, z trudnych i dysfunkcyjnych rodzin. Zdajemy sobie sprawę jak wiele młodych osób w naszym kraju potrzebuje naszego wsparcia i jak trudna przed nami droga, jednak posiadamy mnóstwo energii i zapału, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

Nasze działania 

> Pomagamy finansowo, poprzez organizowanie stypendiów naukowych i sportowych dla najbardziej uzdolnionych, aby pielęgnować i wspierać ich pasje i marzenia. 

Pomagamy rzeczowo, poprzez przekazywanie dzieciom i ich rodzinom oraz instytucjom pieczy zastępczej darów, których najbardziej potrzebują, by zapewnić im godny byt i właściwy rozwój socjalny. 

> Pomagamy niematerialnie, organizując dodatkowe zajęcia dydaktyczne, sportowe, rekreacyjne oraz szkolenia, a także wyjazdy krajoznawcze i turystyczne, by umożliwić dzieciom poszerzanie horyzontów i właściwy rozwój społeczny. 

> Wspieramy młodzież, która opuszcza domy dziecka, w wejściu w dorosły świat, organizując dla nich stypendia na dalszą edukację. Pomagamy w znalezieniu pracy oraz zapewniamy poradę prawną. 

Chcemy dać młodym szanse na lepsze jutro! Aby zrealizować wszystkie nasze cele, potrzebna będzie także Państwa pomoc i zaangażowanie. Chcielibyśmy, aby cele Fundacji były też Państwa celami, abyście dostrzegli wokół siebie potrzebujących i nie byli obojętni na potrzeby ludzi, a przede wszystkim dzieci. 

Wspólnie możemy zrobić DZIŚ wiele dobrego, dla młodych, którzy są NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ! 

facebook