Pomoc dla Domów Dziecka

Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.

Działamy na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci z domów dziecka. Mając świadomość, jak wiele młodych osób w naszym kraju potrzebuje wsparcia, niesiemy pomoc tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna. 

Obszary pomocy dla domów dziecka: 

Remonty mieszkań komunalnych
Nauka języka obcego
Wsparcie rzeczowe
Wycieczki Wakacje Kolonie
Stypendia
Obozy sportowe
Remont pokoi

 Po podpisaniu porozumienia z osobą działającą w imieniu i na rzecz wychowanków domu dziecka, zobowiązujemy się do realizowania zapotrzebowania podopiecznego, po ówczesnym złożeniu oświadczenia, że jego sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne sfinansowanie:  

 • Ewakacji, kolonii czy wyjazdów edukacyjnych
 • Ekorepetycji oraz zajęć wyrównawczych
 • Ezajęć dodatkowych
 • Especjalistycznego sprzętu umożlwiającego prawidłowy rozwój
 • Eodzieży czy obuwia
 • Eżywności długoterminowej
 • Eprezentów z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Eremontu placówki
 • Edoposażenia placówki
 • Estypendiów dla młodzieży wybitnie uzdolnionej

JESTEŚ PRZEDSTAWICIELEM DOMU DZIECKA?

Niesiemy pomoc finansową, rzeczową oraz niematerialną wszystkim dzieciom i młodzieży trudnej sytuacji życiowej. Jeśli jesteś przedstawicielem podopiecznego, placówki opiekuńczej, opiekunem – pobierz formularz zgłoszeniowy.

POMOC DLA SAMOTNYCH RODZICÓW   > FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA

POMOC DLA USAMODZIELNIAJĄCEGO SIĘ NASTOLATKA > FORMULARZ

POMOC DLA RODZIN BIEDNYCH WIELODZIETNYCH    > FORMULARZ

Poznaj Domy Dziecka i Placówki, które wspieramy!
 1. Dom Dziecka w Golance Dolnej
 2. Dom Dziecka „Dom Nad Stawem” w Obornikach Śląskich
 3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarnowie
 4. Dom Dziecka w Przyłęku – Stowarzyszenie „Kopciuszek”
 5. Dom Dziecka w Dzbanowie – Stowarzyszenie „Kopciuszek”
 6. Dom Dziecka Wrocław – „Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania”
 7. Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płock
 8. Rodzinny Dom Dziecka „Damy radę” Ciepłowody
 9. Rodzinny Dom Dziecka w Kucborku
 10. Dom Dziecka Suwałki nr. 1 i 2
 11. Dom Dziecka w Więcborku
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Nowy Dom” Gostynin
 13. STARGARD Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr3
 14. Dom Dziecka „Dąbrówka” w Jeleniej Górze
 15. Dom Dziecka w Opolu
 16. Dom Dziecka w Namysłowie
 17. Dom Dziecka w Pieszycach
 18. Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kartuzach
 19. Dom dla dzieci i młodzieży „Szansa” w Strzałkowie
 20. Dom dla dzieci i młodzieży „Tacy Sami” Gołdap
 21. Dom Dziecka Rafael Wyrozęby-Podawce
 22. Rodzinny Dom Dziecka „Młodzi Gniewni” Pieszyce
 23. Rodzinny Dom Dziecka Trzebieszewo
 24. Dom Dziecka w Wilkowie im. Jana Wyżykowskiego
 25. Rodzinny Dom Dziecka Józefkowo
 26. MOPS Jelenia Góra

Wspólnie możemy zrobić DZIŚ wiele dobrego, dla młodych, którzy są NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ! 

JEŚLI CHCESZ Z NAMI CZYNIĆ DOBRO, ZOSTAŃ NASZYM WOLONTARIUSZEM!

  facebook