Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych zazwyczaj borykają się z wieloma problemami finansowymi. Często jedno z nich jest zmuszone rezygnować z pracy zawodowej lub zdecydowanie ograniczyć wymiar godzin, by móc opiekować się chorym dzieckiem. Kupno lekarstw, opatrunków, sprzętu medycznego, opieka rehabilitanta i fizjoterapeuty, wizyty u danych specjalistów (zwykle prywatne), turnusy rehabilitacyjne, a nawet komunikacja (np. specjalistyczne taksówki) w skali miesiąca przyczyniają się do powstawania sporych kosztów. Gdzie rodzice lub opiekunowie mogą szukać pomocy dla dzieci niepełnosprawnych? By być w stanie wnioskować o jakiekolwiek wsparcie, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, które jest wydawane przez powiatowe i miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Formy pomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Poniżej wykazano przykładowe formy pomocy dla dzieci niepełnosprawnych: 

 • NZasiłek pielęgnacyjny
 • NRenta socjalna
 • NŚwiadczenie pielęgnacyjne
 • NProgram Rodzina 500 plus
 • NZasiłek opiekuńczy
 • NUlgi w komunikacji PKP/PKS
 • NUlgi w komunikacji lokalnej
 • NKarta parkingowa

Inne formy pomocy dzieciom niepełnosprawnym

Dzieciom z niepełnosprawnością przysługują rozmaite dofinansowania. Wnioski o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinno się składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) na terenie zamieszkania. Na etapie ubiegania się o świadczenia, pod uwagę brane są kryteria dochodowe. W danych powiatach mogą być ustalone różne dodatkowe kwestie, dlatego by uzyskać kompleksowe informacje, należy zgłosić się do PCPR w miejscu zamieszkania. 

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym dotyczy także: 
 • =Turnusów rehabilitacyjnych,
 • =Sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • =Likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się
 • =Likwidacji barier architektonicznych
 • =Programu „Aktywny Samorząd”.

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  facebook