Pomoc dla rodzin wielodzietnych
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

Świadomość niżu demograficznego i starzejącego się społeczeństwa Europy, skłania rządy wielu państw do wdrażania nowych świadczeń, które zapewnią pomoc rodzinom wielodzietnym w codziennym funkcjonowaniu. Rodzina wielodzietna w Polsce może ubiegać się o kilka rodzajów państwowej pomocy, szczególnie pieniężnej – ale nie tylko. 

Zasiłek rodzinny i program 500 plus jako pomoc dla rodziny wielodzietnej

Szczególnie, gdy rodzina odnotowuje niskie dochody, może ubiegać się o wsparcie w związku z systemem świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny, który jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka jest przeznaczony dla rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. W kwestii rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Rodzina, która otrzymała świadczenie, może także wystąpić o siedem różnego rodzaju dodatków, m.in.: dodatek z racji wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Bez znaczenia jakie są odnotowywane przychody, pomoc dla rodziny wielodzietnej płynie z programu 500+. Świadczenie wypłaca się do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Karta Dużej Rodziny i ulga prorodzinna – wielodzietna rodzina

Nieważne, jaki jest dochód rodziny wielodzietnej, może ona skorzystać z  Karty Dużej Rodziny. Karta jest przyznawana dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli odbywają naukę. Wydaje się ją bezpłatnie. Prawo do niej mają rodzice, którzy wychowują przynajmniej troje dzieci, uczących się bądź studiujących. Ograniczenia wiekowe w przypadku Karty Dużej rodziny nie obowiązują, gdy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta daje wiele zniżek oraz dodatkowych udogodnień, zarówno w instytucjach publicznych, jak również w firmach prywatnych. Ponadto rodzina, posiadająca kartę, otrzymuje od gminy ulgę w opłatach za odbiór odpadów, a więc ponosi mniejsze koszty wywozu śmieci. Pomoc rodzinie wielodzietnej wiąże się także z możliwością skorzystania z podatkowej ulgi prorodzinnej, która przysługuje na dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie, w sytuacji, gdy otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, bądź rentę socjalną, a także na dzieci do 25. roku życia, jeśli się uczą lub studiują, a w danym roku podatkowym ich dochody nie przekroczyły 3089 zł. 

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości


    facebook