Pomoc dla samotnej matki
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Pomoc dla samotnej matki

Pomoc dla samotnej matki

Pomoc dla samotnej matki przysługuje wyłącznie kobiecie, której przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 574 złotych netto. Jeśli nie ma możliwości z niego skorzystać, może wspólnie rozlicz się z dzieckiem i zrefundować koszty opieki. Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych, matką samotnie wychowującą dziecko określa się nie tylko pannę i wdowę, ale także kobietę rozwiedzioną lub pozostającą w separacji, która została orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu. 

Zasiłek rodzinny i dodatek dla matek samotnie wychowujących dzieci

Pomoc dla samotnej matki jest dostępna w kilku świadczeniach pieniężnych, m.in. w postaci zasiłku rodzinnego. Nie przysługuje on jednak, w sytuacji gdy dziecku nie zostały przyznane alimenty od ojca. Może stać się inaczej, jeśli sąd oddalił powództwo, bądź wyznaczył drugiego rodzica do ponoszenia wszystkich kosztów utrzymania dziecka lub jego ojciec nie żyje, albo jest nieznany. Matki samotnie wychowujące dziecko, którym przyznano zasiłek rodzinny, mogą także dostać specjalny dodatek dlatego, że w pojedynkę się nim zajmują. Przysługuje on w kwocie 170 zł miesięcznie, ale nie może przekroczyć 340 zł na wszystkie pociechy. Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskuje zasiłek w kwocie większej o 80 zł, jednakże łącznie nie przekraczającej 160 zł na wszystkie dzieci. 

Inne formy pomocy dla samotnej matki

Jeśli ojciec dziecka nie chce płac alimentów, a działania sądowe nie przynoszą rezultatów, samotna matka może wystąpić o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest przyznawane dziecku do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę. W przypadku dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności alimenty są wydawane bezterminowo. Bezrobotna matka, która samotnie wychowuje dziecko do 7 lat, w momencie rozpoczęcia pracy, może uzyskać refundację kosztów opieki, tylko jeśli dochód w rodzinie jest niższy niż 351 zł na głowę. Kobieta ponadto może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu skorzysta z niższej stawki podatku, w przeciwieństwie do tej, którą by otrzymała rozliczając się w pojedynkę. 

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości


    facebook