Profilaktyka uzależnień
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Profilaktyka uzależnień

Czym jest profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka jest świadomym działaniem, które ma na celu zapobiegać problemom, jeszcze przed ich wystąpieniem. Pośród tematów, w obszarze zainteresowania działań profilaktycznych, znajdują się różnego rodzaju uzależnienia oraz inne szkody zdrowotne/społeczne, mające związek z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od gier komputerowych, komputera, telefonu itp.  

Na czym polega profilaktyka uzależnień?

Do zadań profilaktyki uzależnień należy: 

 • Neliminowanie lub ograniczanie wpływu czynników ryzyka, które sprzyjają sięganiu bądź nadużywaniu np. substancji psychoaktywnych,
 • Nosłabianie/kompensowanie za sprawą wzmacniania czynników chroniących.

Tworzenie programów profilaktycznych musi brać pod uwagę czynniki ryzyka oraz mechanizmy ich niwelowania. Zalicza się do nich m.in. działania nastawione na opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej, ograniczanie możliwości zdobycia substancji psychoaktywnych, zmianę pozytywnych oczekiwań związanych z ich spożyciem (a więc działania, które zmierzają do wyeliminowania czynników ryzyka). W sytuacji, gdy profilaktyczne kroki skupiają się na wzmacnianiu czynników chroniących np. rozbudzaniu, odkrywaniu konstruktywnych zainteresowań, rozwijaniu umiejętności psychospołecznych. Takie działania mają na celu zmniejszać negatywny wpływ czynników ryzyka oraz pełnić funkcję prorozwojową, wspier potencjał dzieci i młodzieży ma drodze ku kształtowaniu ich postaw. 

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

Obecność zagrożeń w rozwiniętych społeczeństwach jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do społecznej dojrzałości i samoświadomości młodych ludzi, którzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych decyzji. Szczególnie podatni na uzależnienia są dzieci i młodzież. Bycie nastolatkiem jest bezpośrednio związane z budowaniem samooceny, próbowaniem nowych rzeczy i różnych stylów życia, chęci przynależności do określonych grup, bycie postrzeganym jako osoba ciekawa, popularna. Wiele napięć, które mogą pojawić się w tym czasie, nastolatkowie rozładowują poprzez sięganie po używki. Psychologia zdrowia ma za zadanie wspierać szeroki obszar działań w zakresie ochrony zdrowia. Jej zadaniem jest  promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży, rozbudzanie świadomości o konsekwencjach uciekania się do zachowań hamujących rozwój.  

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  facebook