Program DO MI NO

Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
PROGRAM DOMINO
projekt domino

PROGRAM DOMINO

Program DOMINO to kompleksowy program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych domów dziecka. Jest to długofalowy projekt, który zakłada wszechstronny rozwój osobisty młodych, ambitnych osób. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych, a w konsekwencji pewny start w dorosłość.

Projekt Domino to 3 KAMIENIE milowe – wewnętrzne projekty, które zakładają rozwój i pomoc w trzech głównych dziedzinach życia: poprzez zabawę, naukę i pracę.

EFEKT DOMINO

Celem projektu jest osiągnięcie efektu domino, w którym poprzez przejście kolejnego Kamienia milowego młodzież realizuje samą siebie w trzech dziedzinach, dążąc do ostatecznego celu jaki jest sukces w życiu osobistym i zawodowym.

NAPIS DOIT
nolimit

Formularz kontaktowy

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w naszym projekcie DOMINO?
Zapraszamy do kontaktu!

    facebook