Przekaż swój 1% podatku

W Polsce w 2017 roku aż 76 tysięcy dzieci znajdowało się w pieczy zastępczej. 20 tysięcy dzieci umieszczono w rodzinnych domach dziecka, a 56 tysięcy w rodzinach zastępczych. 1 mln 648 tys. polskich dzieci wciąż jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to dzieci z rodzin, których nie stać na zaspokojenie podstawowych dóbr, tak oczywistych dla każdego z nas!

Twój 1% podatku pozwala nam pomóc im zarówno w domach dziecka jak i na starcie w dorosłość

  • Pomagamy finansowo, poprzez organizowanie stypendiów naukowych i sportowych dla najbardziej uzdolnionych, zaszczepiamy pasje i realizujemy marzenie.
  • Pomagamy rzeczowo, przekazując podopiecznym potrzebne dary. Zapewniamy godny byt i właściwy rozwój socjalny.
  • Pomagamy niematerialnie, poprzez organizowanie szkoleń, zajęć dydaktycznych oraz sportowych, a także wyjazdów edukacyjnych. Wspieramy młodzież, która opuszcza domy dziecka w wejściu w dorosłe życie. Pośredniczymy w znalezieniu pracy i mieszkania, a także pomagamy zorganizować stypendia na dalszą edukację. Fundacje tworzy młody i dynamiczny zespół, pełen zapału oraz kreatywnych pomysłów.

Przekaż swój 1% podatku na fundację Dbamy o Młodych.
KRS: 0000534950

facebook