Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży

Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży

Narkotyki, leki i pozostałe środki chemiczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia młodzieży, a także dzieci. Każdy narkotyk oddziałuje odmiennie na organizm różnych osób, a jego przyjmowanie może spowodować inne odczuwane reakcje, nawet przy zastosowaniu takiej samej dawki przyjętej substancji (od euforii, poprzez paniczny lęk, jak i próby samobójcze). Uzależnienie od narkotyków wśród dzieci i młodzieży to wyjątkowo trudna kwestia. Spożywanie środków psychoaktywnych wiąże się z wystąpieniem ryzyka szkód zdrowotnych. Ponadto powoduje nasilenie zachowań antyspołecznych, wzbudza agresję, przyczynia się do absencji szkolnej, niewypełniania obowiązków, konfliktów z rówieśnikami, rodzicami oraz nauczycielami. 

Uzależnienie od narkotyków oczami młodych ludzi

Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież traktuje kontakt z substancjami psychoaktywnymi jako eksperyment. Z uzyskanych informacji można wysnuć wniosek, iż młodzi ludzie kojarzą uzależnienie  od narkotyków z nałogami, zachowaniami agresywnymi, kłopotami w komunikacji z innymi, brakiem akceptacji w grupie rówieśniczej.  
Zdaniem badanych sięganie po narkotyki stanowi sposób na rozładowywanie stresu  
szkolnego, a także napięcia, presji. Uczestnicy dyskusji uważają, że narkotyki nie są  
uważane za poważny problem młodych ludzi. Badani sądzą, iż  
substancje psychoaktywne stają się coraz bardziej powszechne i szeroko dostępne. Obserwuje się zjawisko spowszednienia brania narkotyków, a także obniżenie wieku inicjacji. 

Problem uzależnienia od narkotyków wśród dzieci i młodzieży

Skala uzależnienia od narkotyków wśród dzieci i młodzieży jest naprawdę poważna. Młodzi ludzie coraz częściej i chętniej sięgają po środki psychoaktywne w różnych sytuacjach np. by załagodzić stres, szybciej zapamiętać materiał do nauczenia, zrelaksować się, ośmielić na imprezach, poradzić z problemami z rodzicami. Najczęściej uzależnienia od narkotyków wśród dzieci i młodzieży wynikają z chęci pokonania nieśmiałości, odizolowania się od rzeczywistości lub zaimponowania rówieśnikom. Młodemu człowiekowi wydaje się, że jest lepszy, popularny, lubiany, gdy „bierze”, poprzez to zyskuje akceptacje grupy.
Młodzież sięga po narkotyki, by zapomnieć o swoich problemach, odciąć od świata i niczym się nie przejmować. Aby skutecznie zapobiegać oraz zmniejszać liczbę osób uzależnionych od narkotyków należy przede wszystkim budować świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji sięgania po substancje psychoaktywne, prowadzić dialog i próbować wcześnie dostrzegać problemy, które wymagają interwencji.

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości


    facebook