Zasiłki dla dzieci
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Zasiłki dla dzieci

Aktualne zasiłki dla dzieci

Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Mogą się o niego ubiegać rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się. Często jest tak, że rodzice nie wiedzą, jakie świadczenia przysługują im na poszczególnych etapach rozwoju swojego dziecka. Poniżej zostały wskazane zasiłki dla dzieci, które są dostępne dla opiekunów w 2021 roku.

Jakie świadczenia na dziecko są dostępne dla rodziców w 2021?

Wychowanie dziecka to niezwykle kosztowna sprawa. Rządy na całym świecie proponują różnorodne ulgi i zasiłki dla dzieci, które mają pomóc rodzicom jak najlepiej dbać o swoje pociechy. W Polsce, najbardziej popularnym jest program 500 plus. To świadczenie, z którego mogą skorzystać wszyscy rodzice dzieci poniżej 18 roku życia. Od ubiegłego roku na każde dziecko poniżej 18 lat rodzice lub opiekunowie otrzymują po 500 zł miesięcznie. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się zwykle na okres 12 miesięcy. Do 1 lutego można tego dokonać drogą elektroniczną, natomiast od 1 kwietnia tradycyjnie w odpowiednich punktach. Natomiast nie jest to jedyna forma pomocy rządowej. 

Przykłady świadczeń opiekuńczych na dziecko

Poniżej zostały wskazane inne przykłady zasiłków na dziecko, z których mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie:

 • PBecikowe – jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł
 • PDodatek “Za życiem” – przeznaczony dla rodziców chorego dziecka; jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł, bez względu na dochód rodziny
 • PZ Kosiniakowe – świadczenie wypłacane przez 52 tygodnie w wysokości 1000 zł miesięcznie, przeznaczone dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • PZasiłek macierzyński – świadczenie z racji urodzenia dziecka, wypłacane przez okres 52 tygodni, przeznaczone dla osób, opłacających składkę chorobową
 • PZasiłek ojcowski – jeśli ojcowie opłacają składkę chorobową, przez okres 2 tygodni mogą pobierać zasiłek ojcowski w wysokości 100% podstawy wymiaru, niezależnie od dochodu, jaki osiągają
 • PZasiłek rodzinny – jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka
 • PUlga prorodzinna – to przywilej, przysługujący w związku ze składaniem zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37
 • PDofinansowanie do żłobka – Maluch+ – żłobki zajmujące się dziećmi do lat 3 mogą korzystać z dofinansowania na opiekę i wyżywienie, a przez to koszty dla rodziców będą zdecydowanie mniejsze
 • PDofinansowanie na zatrudnienie niani – decydując się na zatrudnienie niani warto, podpisać umowę uaktywniającą. Zapewnia ona to, że budżet państwa finansuje składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne dla niani, w części jej pensji, która nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia.
 • P300+ – przyznanie raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 • PBon na wakacje – wsparcie dla polskich rodzin w związku z pandemią COVID-19

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości


  facebook